Network Menu

MAMEs regionmöten

Regionmötet är förlagt till hösten, vanligtvis oktober månad.

Det är då regionstyrelsen, som består av alla avdelningsordförande i regionen, sammanträder och har sitt formella årsmöte. Dessutom erbjuds ofta aktiviteter för andra intresserade Sweor, som t.ex. utflykter och guidade besök.

Vartannat år arrangeras MAMEs regionmöte lokalt i regi av en av avdelningarna i den egna regionen och vartannat år sker det i samband med SWEA Internationals Världsmöte.

MAMEs Regionmöte i Denver 2016

Regionmöte i Denver – vilken succé!

Nu är det 48 timmar sedan som SWEA MAMEs regionmöte avslutades här i Denver och Colorado!  Vad mycket vi fick gjort och vad roligt det var! Har knappast kunna smälta allt ännu…

Det är verkligen något särskilt när så många svenska och svensktalande kvinnor i alla åldrar kommer tillsammans och delar på ideer och erfarenheter och deltar i allt från galamiddag till picknick till olika utflykter tillsammans.

Alla avdelningsordförand(AO) eller Vice AO i vår SWEA Region MAME, (Austin, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Michigan, Minnesota, South Florida och Toronto), jag själv som regionordförande(RO) samt vice ordförande i SWEA International, Pia Wennerth, var på plats och träffades hela fredagen för att bolla idéer, byta erfarenheter, uppdateras på vad som händer i SWEA International  och helt enkelt bygga relationer så vi kan jobba bra tillsammans.  Vi pratade mycket om hur vi kan göra administration och kommunikation enklare för alla avdelningar, hur vi värvar nya medlemmar och behåller nuvarande medlemmar, programideér och hur man hittar sponsorer till events, SWEA Bladet och webbsida. AO kommer  bl.a. gemensamt  att jobba på att värva ett par regionsponsorer!

Lördagen inleddes med SWEA MAMEs formella årsmöte där vi bl.a. godkände ekonomiska rapporter och 2017s budget, valde in kommittémedlemmar men framför allt fick höra avdelningsrapporter som ledde till intensiva diskussioner.

Ett jättestort tack till Denvers RM kommitté som har  planerat detta möte sedan före jul och lagt ner många timmar: Lena Capra, Anna Hallén, Lisa Jonsson, Anna Rivero, Katarina Rönnlund-Wright, och Janette Thielemann. Stort tack till Denvers SWEA Kör som övat i timtal och till Gisela Vaitatis som satte ihop underhållningen!  Varmt tack också till Anna Larsen, , Camilla Manly, Chandrika Näsström-Stewart och Mia Powell som tillsammans med ovannämnda hjälpte till att göra galamiddagen en succé!  Och ett väldigt varmt tack till alla som ställde upp som värdinnor och chaufförer!

Två tredjedelar av SWEA Denvers medlemmar deltog i  något av alla events. Det kan man kalla engagemang! Tack skall ni alla ha som kom, det var en långhelg vi sent kommer att glömma!

Av Anna Bergström

Regionmöte 2015 i Arizona

MAMEs styrelse under VM2015

MAMEs styrelse under VM2015

Regionmötet 2015 hölls i Arizona under Världsmöte 2015.

Från artikeln om mötet: Först förmötet: konferensrummet var traditionellt iordningsställt, så vi möblerade om för att kunna ha ögonkontakt med varandra! Vi pratade om SWEAs hisspitch, hur lät den? Varför ska jag gå med? ”Jo, för att SWEA är ett fantastiskt nätverk och vill du engagera dig, eller inte, så är du välkommen att stödja oss med din medlemsavgift! Vi använder din avgift till att göra skillnad i vårt närområde, bl.a. genom att donera böcker om Sverige till biblioteken och vi försöker också ordna arrangemang för att sprida vår svenska kultur och dess traditioner“.

Läs mer om mötet i ett nytt fönster >>>

Regionmöte 2014 i Austin

MAMEs styrelse och andra på Broken Spoke

MAMEs styrelse och andra på Broken Spoke

MAMEs regionmöte hölls i Austin, TX den 25-28 september.

Från artikeln om mötet: MAMEs styrelse träffades på fredag morgon för förmöte på hotellet där vi utbytte erfarenheter och diskuterade våra avdelningars styrkor och svagheter. Diskussionerna fokuserade på styrkor, vilka vi kom fram till, ofta går hand-i-hand med avdelningarnas svagheter. Det var värdefullt att Annette Åsberg, SWEA Internationals Vice Ordförande, var med på vårt möte. Förmötet är alltid en bra energikälla för oss alla. Man får nya idéer och lösningar och inser att SWEA är mer än bara den lilla avdelningen.

Läs mer om mötet i ett nytt fönster >>>

Regionmöte 2013 i Bologna

Region MAME på VM 2013

Region MAME på VM 2013

Regionmötet 2013 hölls i Bologna, Italien under Världsmöte 2013.

Från VM2013 webbplatsen: Inget går upp emot att träffas personligen och diskutera gemensamma frågor! Tio avdelningar i regionen MAME var representerade på ”regiondagen”. Alla var entusiastiska och det smittade av sig i våra diskussioner om medlemsfrågor och sponsorer.

Läs mer om mötet i ett nytt fönster >>>