Network Menu

Välkommen!

annab02Jag heter Anna Bergström och har varit ordforande i SWEA MAME sedan maj 2016. Min uppgift är att leda styrelsearbetet för SWEA-regionen som representerar mellersta Amerikas, dvs Austin, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Michigan, Minnesota, South Florida och Toronto.

Regionstyrelsen ansvarar för att SWEAs stadgar och regionekonomi följs. En annan viktig uppgift är att utbyta idéer och tips som främjar avdelningarnas utveckling, regionen och SWEA globalt.

Regionordföranden är vald av SWEAs medlemmar i två steg: först väljer medlemmarna i en avdelning sin styrelse, sedan väljer avdelningsstyrelsen i regionen sin regionordförande.

En regionordförande är inte endast ordförande i en region. Hennes viktigaste uppgift är som styrelsemedlem i den internationella styrelsen. Hon är länken mellan avdelningsstyrelsen och SWEA International och hon lyssnar till sin region för att sedan föra dess talan i den internationella styrelsen. I SWEA Internationals styrelse måste hon fatta beslut som i första hand gagnar den globala verksamheten och är i linje med föreningens stadgar.

Anna