Network Menu

MAMEs Regionmöte i Denver 2016

Regionmöte i Denver – vilken succé!

Nu är det 48 timmar sedan som SWEA MAMEs regionmöte avslutades här i Denver och Colorado!  Vad mycket vi fick gjort och vad roligt det var! Har knappast kunna smälta allt ännu…

Det är verkligen något särskilt när så många svenska och svensktalande kvinnor i alla åldrar kommer tillsammans och delar på ideer och erfarenheter och deltar i allt från galamiddag till picknick till olika utflykter tillsammans.

Alla avdelningsordförand(AO) eller Vice AO i vår SWEA Region MAME, (Austin, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Michigan, Minnesota, South Florida och Toronto), jag själv som regionordförande(RO) samt vice ordförande i SWEA International, Pia Wennerth, var på plats och träffades hela fredagen för att bolla idéer, byta erfarenheter, uppdateras på vad som händer i SWEA International  och helt enkelt bygga relationer så vi kan jobba bra tillsammans.  Vi pratade mycket om hur vi kan göra administration och kommunikation enklare för alla avdelningar, hur vi värvar nya medlemmar och behåller nuvarande medlemmar, programideér och hur man hittar sponsorer till events, SWEA Bladet och webbsida. AO kommer  bl.a. gemensamt  att jobba på att värva ett par regionsponsorer!

Lördagen inleddes med SWEA MAMEs formella årsmöte där vi bl.a. godkände ekonomiska rapporter och 2017s budget, valde in kommittémedlemmar men framför allt fick höra avdelningsrapporter som ledde till intensiva diskussioner.

Ett jättestort tack till Denvers RM kommitté som har  planerat detta möte sedan före jul och lagt ner många timmar: Lena Capra, Anna Hallén, Lisa Jonsson, Anna Rivero, Katarina Rönnlund-Wright, och Janette Thielemann. Stort tack till Denvers SWEA Kör som övat i timtal och till Gisela Vaitatis som satte ihop underhållningen!  Varmt tack också till Anna Larsen, , Camilla Manly, Chandrika Näsström-Stewart och Mia Powell som tillsammans med ovannämnda hjälpte till att göra galamiddagen en succé!  Och ett väldigt varmt tack till alla som ställde upp som värdinnor och chaufförer!

Två tredjedelar av SWEA Denvers medlemmar deltog i  något av alla events. Det kan man kalla engagemang! Tack skall ni alla ha som kom, det var en långhelg vi sent kommer att glömma!

Av Anna Bergström