Network Menu

MAME (Mellersta Amerikas)

Välkommen till MAME

Jag heter Anna Bergström och har varit ordforande i SWEA MAME sedan maj 2016, med uppgift att leda styrelsearbetet för SWEA-regionen som representerar mellersta Amerikas: Austin, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Michigan, Minnesota, South Florida, Toronto.

Läs mer

Aktiviteter

Det händer mycket roligt inom SWEA. Här kan Du se vad som händer vart och när i MAME

Välkomna!

Join now

Find out the latest news, events, and the best Sweden stores on your city.

Read More

Stipendier

MAME Stipendiet 2018

Pressmeddelande angående MAME-stipendiat 2018 – SWEAMAME-Stipendium2018_pressmeddelande (2) Press release regarding 2018 MAME scholarship recipient – SWEAMAME-Scholarship2018_pressrelease(2)

Läs mer / Read more

Produkter

Här kan ni hitta våra produkter

Läs mer